Ποικιλίες

  • Ποικιλία Jonagold

    Αμερικάνικη ποικιλία που προήλθε από διασταύρωση της Golden Delicious και την Jonathan. Είναι τριπλοειδής ποικιλία. Ο καρπός είναι μεγάλου μεγέθους, με ελαφρύ ερυθρό επίχρωμα, η σάρκα γλυκιά, χυμώδη, τραγανή και γενικώς με εξαιρετικά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά.

  • Ποικιλία jonagored

    δένδρο ) εταλλαγή της Jonagold. ζωηρό – η ιορθόκλαδο παραγωγικό - καρποφορεί νωρίς καρποδένει σε εγάλα ποσοστά παρενιαυτοφορεί τριπλοειδής ποικιλία ( κατάλληλοι επικονιαστές Red Delicious, Granny Smith

  • Ποικιλία Scarlet Spur

    Για περισσότερο από 20 χρόνια το Scarlet είναι η πιο δημοφιλής ποικιλία από την ομάδα red delicious στον κόσμο με εκατοντάδες χιλιάδες καλλιεργημένα στρέμματα σε παραγωγή. Ποικιλία με μεγάλο καρπό, σχήματος κωνικού & τακτικές ραβδώσεις. Το χρώμα είναι έντονο κόκκινο και περικλείει πλήρως τον καρπό προτού ωριμάσει. Η σάρκα του είναι λευκή, τραγανή & ζουμερή με ωραία γεύση.